Bij Les is More Rijopleidingen gaan we te werk volgens de RIS-methode.

RIS400px-trans

Deze methode is bedacht door het CBR, de instantie waar jij examen moet doen, en geeft stap voor stap  duidelijk weer wat er van jou wordt verwacht.
Zo weet jouw instructeur waar jij bent in het proces en kun je zelf zien hoe het gaat.

RIS, is de afkorting voor ‘Rijopleiding In Stappen’ en betekent dat een rijinstructeur les geeft volgens een bepaalde aanpak. De rijopleiding is opgebouwd uit verschillende stappen, de leerling gaat pas verder met de volgende stap als deze een bepaald onderdeel beheerst. Deze methode is opgedeeld in 39 stappen, verdeeld over vier verschillende modules.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de leerling huiswerk mee naar huis krijgt. Hierin wordt op de les gereflecteerd en de volgende les voorbereid. Een belangrijk onderdeel van de RIS methode is dat de leerling vrijstelling kan krijgen voor het ‘bijzondere manoeuvres’ gedeelte van het praktijk examen, door deze in een eerder examen te doen (de tussentijdse toets).
Enkele voordelen van de RIS methode zijn dat de leerling inzicht krijgt in zijn of haar vorderingen, en een vaak hoger slagingspercentage.